O projekte

Od roku 2019 je Slovensko, ako členská krajiny Rady Európy, účasťou rozsiahleho projektu, prostredníctvom ktorého sa snaží zvyšovať kapacity slovenských samospráv v dobrej správe vecí verejných v súlade so štandardmi Rady Európy. Centrum expertízy pre dobrú správu vecí verejných Rady Európy podporuje Slovensko v jeho plánoch reformovať systém miestnej samosprávy realizáciou dvoch projektov, ktoré spolufinancujú Rada Európy a GR REFORM Európskej komisie.

Projekt s názvom Uplatňovanie princípov dobrého spravovania na Slovensku prebiehal v dvoch fázach.

Prvá fáza sa zameriavala na poskytovanie politického poradenstva šitého na mieru v oblasti územnej konsolidácie a prerozdelenia kompetencií medzi centrálnou a miestnou úrovňou. Okrem toho bolo implementovaných niekoľko nástrojov, ktorých cieľom bolo pomáhať pri budovaní kapacít smerom k lepšiemu spravovaniu a fungovaniu samospráv na Slovensku. Medzi tieto nástroje patria:

Druhá fáza sa zameriavala na pomoc v oblasti zlepšovania kvality viacúrovňové riadenie v krajine a z ďalších nástrojov pre samosprávy sa orientovala na problematiku zlepšenie verejnej etiky, finančného riadenia a strategického plánovania:

Všetky nástroje, ktoré boli v rámci oboch fáz projektu vytvorené, vychádzajú z odporúčaní a metodík Centra expertízy pre dobrú správu vecí verejných Rady Európy a sú určené pre každého, kto chce prispieť k tomu, aby bola práve samospráva, v ktorej žije lepšie spravovanou.