Nástroje pre národnú úroveň

Ste politik, minister alebo potenciálny líder zmeny v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv? Chcete sa inšpirovať ako robiť strategický dokument participatívne a založený na dôkazoch?

Čítajte viac - Hodnotenie potreby vzdelávania (Training Needs Assesment) a Národná stratégia odbornej prípravy v oblasti spravovania na samosprávnej úrovni (National Training Strategy). Môžete sa dozvedieť ako prostredníctvom realizácie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu zozbierať dáta a ich analýzou pripraviť odporúčania pre nastavenie strategických dokumentov v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv.

Analýza potrieb vzdelávania miestnej samosprávy na Slovensku a Národná stratégia vzdelávania v samospráve na Slovensku

autor: Fakulta sociálnych a ekonomických vied v Bratislave, Ústav verejnej politiky
Training Needs Analysis (TNA) & National Training Strategies (NTS)
Súbory na stiahnutie